Fort XI "Duńkowiczki"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Fort XI "Duńkowiczki" jest fortem głównym IV północnego odcinka obrony. Jest to fort artyleryjski, dwuwałowy, pancerny, położony na wzgórzu 266 m n.p.m. we wsi Duńkowiczki. Zbudowany został ok.1886 r., oraz gruntownie zmodernizowany w latach 1897-1902. Podlegał mu jeden fort pomocniczy "Cegielnia". Sąsiaduje on bezpośrednio z Fortem X Orzechowce i Fortem XII "Werner". Jego głównym zadaniem była obrona pobliskiej drogi wiodącej do Przemyśla od strony Radymna.

Największe walki toczono przy tym forcie w nocy z 7/8 października 1914 r., oraz 13/14 marca 1915 w czasie walk pod Batyczami. Wskutek zmasowanego ostrzału rosyjskiej artylerii polowej naliczono ok. 500 trafień w okolice i bezpośrednio w fort. Mimo tylu trafień konstrukcja fortu zbytnio nie ucierpiała. Podczas wysadzania obiektów Twierdzy Przemyśl, też ten obiekt zbytnio nie ucierpiał. W bardzo dobrym stanie zachowały się koszary szyjowe fortu, tradytory na górnym wale a także wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Na forcie tym znajduje się jedyna w całej Twierdzy zachowana unikatowa podstawa pod jedną z obrotowo wysuwanych wież M.2.

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.