Fort VI "Iwanowa Góra"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Fort VI "Iwanowa Góra" potocznie nazywany jest fortem "Helicha". Wybudowano go na bazie siedmiobocznego szańca ziemno drewnianego ok. roku 1880 - później został modernizowany. Był to fort artyleryjski, jednowałowy do obrony bliskiej. Osłaniał południowo - zachodni odcinek obrony. Był on wyposażony w elektryczne oświetlenie, ogrzewanie i łączność telefoniczną. było jego położenie na wzniesieniu, którego wysokość wynosiła 370 m. n.p.m. Przedpola fortu wzmocniono ziemnymi stanowiskami dla piechoty oraz szańcami polowymi celem wzmocnienia walorów obronnych obiektu.

 

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.