Fort III "Łuczyce"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Wybudowany w latach 1854-1857, został zmodernizowany w latach 1892-1900. Wybudowano go na planie bastionu z suchą fosą, w której umieszczone zostały dwa kojce. W wale ziemnym umieszczone były poprzecznice I schrony pogotowia. Do schronu wchodzi się bramą kamienno-ceglaną w prawej części wału.

Fort VI odcinka obrony od strony południowo - wschodniej Twierdzy. Położony na wzgórzu 256 m n.p.m koło wioski Łuczyce ok. 5 km. od Przemyśla – rozpościera się z niego przepiękna panorama. Wraz z grupą fortów siedliskich był najbardziej narażony na atak wroga. O jego znaczeniu i roli niech świadczy fakt, że odcinek o długości ok. 5 km miedzy Siedliskami i Łuczycami umocniono: 1 fortem głównym Jaksmanice, 8 pomocniczymi i 10 działobitniami. Zadaniem tego fortu było osłanianie drogi i linii kolejowej prowadzącej z Przemyśla, przez Hermanowice, do Niżankowic i Chyrowa oraz ochrona rzeki Wiar.

Obecnie znajduje się dobrym stanie, ponieważ nie doznał większych zniszczeń podczas wysadzenia Twierdzy Przemyśl.

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.

Autor zdjęć: Dariusz Strycharski