Fort IV "Optyń"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Modernizację i rozbudowę fortu IV "Optyń" przeprowadzono w latach 1897-1900. Usytuowany został na wzniesieniu o wysokości 322 m na południe od wsi Pikulice ok. 4 km. od Przemyśla. Stanowił zabezpieczenie południowego VII odcinka obrony. Jego głównym zadaniem była obrona szosy i linii kolejowej na Dobromil.

Jest to fort jednowałowy, artyleryjski - powstał w latach 1854-1857, I zmodernizowany pomiędzy 1881, a 1900 rokiem. Zbudowany na planie bastionu z suchą fosą, w której umiejscowione są kojce, a wale ziemnym znajdują się poprzecznice ze schronami. Koszary szyjowe połączone były ze schronem głównym, położonym w centrum fortu.

Był to fort pancerny, jednowałowy, dostał bardzo silne uzbrojenie w postaci: 4 armat kal. 80 mm, 8 armat kal. 120 mm, 6 armat kal. 150 mm, 12 karabinów maszynowych.

W nocy z 7/8 października 1914 r, na skutek bardzo silnego ostrzału artyleryjskiego i niespodziewanego ataku, wojska rosyjskie podeszły na odległość ok. 300 m od fortu. W wielogodzinnej walce poległo 1800 żołnierzy rosyjskich a straty załogi fortu wyniosły 20 poległych, 2 zaginionych i 75 rannych. Fort IV "Optyń" ściśle współdziałał z Fortem III "Łuczyce". Ogniem swoich dział flankował przedpola fortów "Łuczyce" i "Grochowce".

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.

Autor zdjęć: Dariusz Strycharski