Fort X "Orzechowce"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Fort X "Orzechowce", to punkt obrony IV zachodniego odcinka obrony Twierdzy. Fort ukończony został około 1880 r., położony ok 7 km. od Przemyśla we wsi Ujkowice. Jest to fort dwuwałowy, pancerny, podlegały mu 3 działobitnie, 2 forty pomocnicze. Instalacje obronne w miarę wprowadzania do walki nowego typu uzbrojenia były systematycznie modernizowane, podobnie jak i konstrukcja samego fortu. W końcowym efekcie tych modernizacji fort został wyposażony w 4 działa kal. 80 mm., po dwa w każdym z dwóch tradytorów na górnym wale fortu, a także baterie pancerne umieszczone na wale dolnym. W roku 1896 r. odbyty się w Twierdzy manewry forteczne z udziałem Generalnego Inspektora Inżynierii i 17 generałów. Fort X Orzechowce podczas trwania tych manewrów został ostrzelany prawdziwymi bojowymi pociskami artyleryjskimi w celu sprawdzenia jego odporności na atak.

W trakcie trzeciego oblężenia Twierdzy Przemyśl fort ten stał się powtórnie celem zmasowanego ostrzału artyleryjskiego, tym razem przez artylerie niemiecką i austriacką podczas odbicie Twierdzy Przemyśl.

 

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.

Autor zdjęć: Dariusz Strycharski