Fort I/6 "Dziewięczyce"

Autor: Jacek Dzik

 

Ukończono jego budowę w 1900 roku. Jego kształt jest bardzo nieregularny. W części środkowej fortu zbudowano schron bojowy, a koszary zostały wpasowane w szyje foru. Baterie pancerne dwie, posiadały po dwie armaty 8cm m.94. Dodatkowo siłę bojową fortu stanowił tradytor wyposażony w cztery armaty 12cm m.96. Dodatkowo z fortem sprzężono otwartą baterię artyleryjską. Fort znajduje się na terenie Ukrainy.

 

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.

Autor zdjęć: Jacek Dzik