Fort VIII "Łętownia"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Fort VIII "Łętownia" wybudowany został w latach 1881-1882. Jest to fort główny, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. Znajduje się on ok. 5 km. od Przemyśla w północnym rejonie wsi Kuńkowce. Jest on na pewno jednym z lepiej zachowanych fortów Twierdzy Przemyśl, gdyż stopień zniszczenia szacuje się na ok. 18%. Fort ten wykorzystywany był nie tylko w trakcie I wojny światowej. Na jego terenie niemieckie gestapo w czasie II wojny urządziło sobie miejsce egzekucji Polaków i Żydów zwożonych tutaj z Przemyśla i Jarosławia. Te tragiczne wydarzenia upamiętnia wzniesiony obok fortu obelisk. Po wojnie przez wiele lat fort był składem win Zakładów Owocowo - Warzywnych "Pomona" w Przemyślu.

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.