Fort II "Jaksmanice"

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych - Autor: Tomasz Trojnar

 

Budowę fortu rozpoczęto w latach 1854-1857, a jego modernizację przeprowadzono w latach 1881-1900. Fort posiada kształt bastionu z suchą fosą.Schrony są umieszczone w poprzecznicach na wale. W centralnej części fortu znajduje się schron główny połączony poterną z koszarami - do dziś pozostały po nich fundamenty i resztki ścian. Koszary były dwukondygnacyjne, połączone z dodatkowym budynkiem, w którym mieściły się magazyn amunicji i punkt opatrunkowy. Na obu barkach fortu umieszczono dwa tradytory artyleryjskie. Fort został częściowo wysadzony w 1915 roku.

 

Opracowanie tekstu: Jacek Dzik

Bibliografia i materiały źródłowe:

Forester Franz - Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r.
Idzikowski Tomasz - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001 r.
Idzikowski Tomasz - Twierdza Przemyśl
Mini przewodnik, Przemyśl 2005 r.
Różański Jan - Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 1980 r.

Autor zdjęć: Dariusz Strycharski