Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

 

Dane kontaktowe

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu
ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Tel/fax +48 16 678 90 15

 

Adres strony internetowej

www.rig-przemysl.pl

 

NIP

NIP 795-21-94-794

 

REGON

REGON 651418860

 

KRS

KRS 0000016549

 

Data założenia firmy

26.09.2001r.

 

Prezes Zarządu

Roman Stępka - Prezes Zarządu

 

 

 

Członkowie Zarządu

Stępka Roman - Prezes Zarządu
Iwaniszyn Mariusz - Wiceprezes Zarządu
Hryniszyn Jan - Wiceprezes Zarządu

 

Branża

Izba gospodarcza

 

Główne produkty

• Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
• Usługi informacyjne
• Usługi doradcze
• Usługi szkoleniowe
• Promocja regionu

 

Zasięg działania

Teren RP

 

Docelowe rynki zbytu

Środowisko gospodarcze, przedsiębiorcy, MSP

 

Zatrudnienie

6 osób

 

O organizacji

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu jest najsprawniej działającą organizacją biznesową non-profit w regionie. Zrzesza kilkadziesiąt firm członkowskich - małych, średnich przedsiębiorstw. Reprezentuje i chroni interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organów władzy publicznej oraz innych organizacji pracodawców. RIG przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspiera inicjatywy gospodarcze członków. Prowadzi działalność szkoleniową. Wspierając lokalny biznes prowadzi z powodzeniem „Program talonowy”, w którym zaopatruje firmy, urzędy, szkoły w bony towarowe dla pracowników. W zakresie działalności na rzecz środowiska przedsiębiorczości prowadzi usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 2.18/00013/2008 przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie). Jednym z głównych zadań Izby jest promocja na rzecz regionu i zrzeszonych członków. Izba organizuje spotkania biznesowe, integracyjne, misje gospodarcze, konkursy dla przedsiębiorców. Inicjuje działania, na które pozyskuje środki unijne oraz przybliża przedsiębiorcom tematykę funduszy unijnych.Finansowanie działalności odbywa się dzięki składkom członkowskim, dotacjom z UE oraz prowadzonej działalności komercyjnej. Zyski z działalności gospodarczej przeznacza na realizację działań statutowych.Izba jest od 2005 r. Organizacją Pożytku Publicznego i jest uprawniona do przyjmowania 1% podatku od osób fizycznych na cele związane z rozwojem przedsiębiorczości.