Projekt parasolowy

Projekt parasolowy: Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy - „Twierdzy Przemyśl

 

Realizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska projekt parasolowy Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemyśl” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Ogólna wartość projektu parasolowego – 541 772,63 euro
Wartość dofinansowania – 492 522,63 euro.
Czas trwania: 12 miesięcy (01.01.2014r.-31.12.2014r.)

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów przygranicznych w powiecie przemyskim w Polsce i rejonie mościskim na Ukrainie poprzez promocję infrastruktury "Twierdzy Przemyśl".

W trakcie 12 miesięcy trwania projektu, 22 partnerów w ramach 10 mikroprojektów podejmować będzie szereg działań w Polsce oraz na Ukrainie celem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych poprzez promowanie infrastruktury "Twierdzy Przemyśl".

Opracowanie polsko-ukraińskiej strategii promocji „Twierdzy Przemyśl”, warsztaty dla sektora turystycznego, przygotowanie wirtualnych podróży po fortyfikacjach i innych ciekawych historycznie miejscach na pograniczu, przygotowanie rekonstrukcji historycznej walki o Przemyśl, warsztaty kulinarne, plastyczne, imprezy sportowe, uruchomienie Programu młodzieżowego wolontariatu mającego na celu renowację budynków i okolicznych fortów, grobów i kaplic na cmentarzach wojskowych, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z Powiatu Przemyskiego oraz Rejonu Mościskiego w celu kultywowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego „Twierdzy Przemyśl” to tylko część z przygotowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć które planowane są do realizacji począwszy od stycznia 2014 roku.