Towarzystwo „Jurij Drohobycz” w Drohobyczu

O stowarzyszeniu “Jurij Drohobycz”

Niedochodowa organizacja społeczna Stowarzyszenie «Jurij Drohobycz» założone zostało przez przedsiębiorców Drohobycza w 2000 roku. Podstawowym celem stowarzyszenia społecznego jest wspieranie rozwoju miasta Drohobycza oraz regionu. Stowarzyszenie brało udział w licznych różnorodnych projektach społecznych, kulturologicznych i historycznych, jest inicjatorem wielu drobnych przedsięwzięć takich jak wydawnictwo książek o mieście rodzinnym, płyt kompaktowych z muzyką religijną, noworocznych świąt da dzieci, konkursów muzycznych, itp.

Społeczne Stowarzyszenie “Jurij Drohobycz” ma dobrego partnera w projektach ds. rozwoju małego i średniego biznesu na terenach przygranicznych - Izbę Przemysłowo-Handlową (Regionalna Izba Gospodarcza) w Przemyślu, Rzeczpospolita Polska, z którą owocnie realizuje już drugi projekt transgraniczny.

Wśród członków stowarzyszenia jest wielu lokalnych przedsiębiorców. Do naszego grona wchodzi deputowany Drohobyckiej Miejskiej Rady Roman Mul oraz deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Roman Iłyk.

Na czele stowarzyszenia stoi przedsiębiorca, dyrektor sieci aptek “Farmako” Myron Szewciw.