Konferencja zamykająca realizację projektu parasolowego

W dniu 17 grudnia 2014r. w Rzeszowie została zorganizowana przez Lidera Projektu Parasolowego Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska konferencja zamykająca realizację projektu parasolowego „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy - Twierdzy Przemyśl” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu prezentację mikroprojektu MP2 „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej” przedstawił Mariusz Iwaniszyn - kierownik projektu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz z Rejonu Mościckiego, powiatu przemyskiego oraz przedstawiciele wszystkich mikroprojektów.

   
    PLIKI DO POBRANIA
  • icopobierz | PREZENTACJA MIKROPROJEKTU MP2, Rzeszów 17.12.2014 r.