Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Arboretum Bolestraszyce (rok założenia 1975), położone jest 7 km na płn.-wsch. od Przemyśla, należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bole-straszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Arboretum nawiązuje do starych tradycji mało-polskich ogrodów, w szczególności do: Sieniawy Izabeli Czartoryskiej, Zarzecza Magdaleny Morskiej-Dzieduszyckiej, Dubiecka Krasickich, Miżyńca Lubomirskich i Medyki Pawlikowskich.

Organizatorem i dyrektorem Arboretum w latach 1975-2001 był prof. dr hab. Jerzy Piórecki. Od 2001 r. dyrektorem jest dr Narcyz Piórecki.

Przy Arboretum działa Muzeum Przyrodnicze, Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego, które prowadzi zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli. Ponadto działa stała Galeria u Piotra oraz Galeria Przez Dotyk, w których prezentowane są prace artystów z Polski i zagranicy. W Muzeum na Powietrzu prezentowane są plenerowe rzeźby oraz pnie i przekroje różnych gatunków drzew. Każdego roku organizujemy w Arboretum: Festiwal Ogrodów (w czerwcu), Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum (w lipcu), oraz we wrześniu Festiwal Derenia, podczas którego udostępniamy zwiedzającym nasze kolekcje pomologiczne. Działa Uniwersalny Ogród Sensualny, który przystosowany jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.

Arboretum jest ważnym obiektem turystycznym Polski, który rocznie odwiedza ok. 70 tys. zwiedzających z kraju i zagranicy.

Link do Google Street View

 

Arboretum czynne:
od 1 maja do 31 października w dni powszednie
w godzinach 9.00-18.00,
w soboty i święta
w godzinach 10.00-18.00

 

Zapraszamy!